Tu jesteś:  START arrow SUDOKU HELPER
 

   ŁAMIGŁÓWKI, GRY, KRZYŻÓWKI

 

Sudoku helper Drukuj Email
SUDOKU HELPER to znakomita pomoc do rozwiązywania sudoku

English version

Uruchom Sudoku Helpera 

 (otworzy się w osobnym oknie)

Koniec mazania po diagramie. Dla Ciebie zostawiamy to co najważniejsze przy rozwiązywaniu sudoku - myślenie i logiczne wnioskowanie. HELPER uchroni Ciebie przed wieloma błędami i pozwoli na rozpatrywanie wielu wariantów rozwiązania. Zanim zaczniesz z niego korzystać przeczytaj poniżej MINIINSTRUKCJĘ lub INSTRUKCJĘ.

MINIINSTRUKCJA

Wpisz (klikając w małe cyferki) w diagram cyfry z sudoku, które rozwiązujesz. Zamroź je (przycisk "zamrażanie"). Sprawdź, w których polach HELPER wyeliminował 8 cyfr (szukaj pól gdzie jest tylko 1 mała cyferka). Wpisz ją tam. Znowu sprawdź cały diagram.

Jeśli nie wiesz co dalej wpisywać - sprawdź za pomocą przycisków z prawej strony, w które pola możesz wpisać kolejne cyfry. Jeśli to nie pomaga zacznij rozważać różne warianty rozwiązania (przycisk "wariant").

Kolory pĂłl i cyfr
 - pole szafirowe - aktywne pole - w nim pojawi się wpisywana cyfra
- pole czerwone - w to pole nie da się już wpisać żadnej cyfry. Wcześniej został popełniony błąd przy wpisywaniu cyfr
- czarne cyfry - "zwykłe" cyfry
- niebieskie cyfry - cyfry "zamroĹźone"
- czerwone cyfry - cyfry wariantu. 

INSTRUKCJA

Wstęp
SUDOKU HELPER jest znakomitym narzędziem wspomagającym rozwiązywanie sudoku, ale nie jest programem rozwiązującym. To Ty masz rozwiązać sudoku. HELPER jedynie Ci w tym pomoże - dzięki niemu unikniesz pomyłek we wpisywaniu, wielokrotnego wpisywania cyfr w jedną kratkę i mazania gumką.

SUDOKU HELPER nie prowadzi analizy logicznej wpisywanego przez Ciebie układu cyfr - więc może się zdarzyć, że niektóre informacje wynikające z różnych funkcji HELPERA nie będą się w ze sobą pokrywać.

SUDOKU HELPER może być również pomocny przy "ręcznym" układaniu zadań sudoku.

Wpisywanie cyfr
Cyfry wpisujemy klikając w małe cyferki w diagramie. Wpisywane cyfry pojawiają się aktywnym polu (kolor szafirowy). Pole diagramu uaktywnia się po kliknięciu. Po diagramie można poruszać się za pomocą strzałek na klawiaturze lub klikając w wybrane pole.

Po wpisaniu cyfry SUDOKU HELPER eliminuje ją z pól w tym samym rzędzie, w tej samej kolumnie i w tym samym obszarze 3 x 3 co wpisywana cyfra. Jeśli w danym polu zostaje tylko jedna cyfra wówczas jest na wytłuszczona.

HELPER nie pozwala na wpisanie cyfry w pole, z którego została wyeliminowana. Jeśli z jakiegoś pola zostaną wyeliminowane wszystkie cyfry, wówczas pole to zmienia kolor na czerwony.

Kasowanie, cofanie ruchĂłw, czyszczenie diagramu
Kasowanie cyfr - klawiszami "Backspace" lub "Delete".
Kasowanie całego diagramu - spacją lub przyciskiem "Wyczyść diagram".
Cofanie ruchĂłw - przyciskiem "Cofnij". Ponawianie ruchĂłw (po cofaniu) przyciskiem "PonĂłw".

Sprawdzanie, gdzie można wpisać cyfrę
W każdej chwili możesz sprawdzić w jakie pola możesz jeszcze wpisać cyfry - wciśnij jeden z przycisków z cyfrą z prawej strony diagramu. HEPLER podświetli wówczas te pola, z których nie wyeliminował tej cyfry. Powtórne przyciśnięcie przycisku zlikwiduje podświetlenie.

ZamraĹźanie i odmraĹźanie cyfr
Po wciśnięciu przycisku "zamrażanie" wszystkie cyfry w diagramie zmieniają kolor na niebieski. Cyfr tych nie można usunąć klawiszami "Backspace", "Delete" i ani przyciskiem "Cofnij". Umożliwia to dopiero wciśnięcie przycisku "Odmrażanie". Niebieskie cyfry stają się wtedy z powrotem czarne i można je normalnie kasować.

Cyfry można zamrażać w każdej chwili - nawet, jeśli w diagramie są już cyfry zamrożone, cyfry czarne i jest wpisany jakiś wariant (cyfry czerwone). W takiej sytuacji czarne i czerwone cyfry zmienią kolor na niebieski.

Zamrożone cyfry można skasować jedynie czyszcząc od razu cały diagram (spacja lub przycisk "Wyczyść diagram").

Cyfry wpisywane po zamrożeniu są czarne i można je kasować klawiszami "Backspace", "Delete" i przyciskiem "Cofnij".

Wszystkie cyfry wpisane po zamrożeniu można jednorazowo skasować przyciskiem "Wróć do zamrożenia". W diagramie zostają wtedy jedynie niebieskie cyfry.

Wpisywanie wariantu rozwiązania
Jeśli chcesz sprawdzić jakiś wariant rozwiązania wciśnij przycisk "Wariant". Wpisywane od tego momentu cyfry będą miały kolor czerwony. Można je normalnie kasować. Jeśli uznasz, że rozpatrywany wariant jest OK wówczas zatwierdź go przyciskiem "zatwierdź wariant". Cyfry zmienią kolor na czarny. Jeśli uznasz, że rozpatrywany wariant jest zły wciśnij przycisk "wyczyść wariant". Wszystkie czerwone cyfry zostaną skasowane.